Softeners

Spoločnosť CHEZAR využíva na zmäkčovanie vody vysoko kapacitné katexy. Tieto vymieňajú sodík za ióny, ktoré spôsobujú tvrdosť vody (vápnik a horčík). Zmäkčovače používajú na regeneráciu NaCl.

Katexové zmäkčovacie systémy sa skladujú z troch hlavných prvkov, a to regulačný ventil, nádrž na katex a soľanková nádrž.

Najvýznamnejšou časťou zmäkčovača je regulator a ventil. V našich zmäkčovacích systémoch využívame regulátor LOGIX, ktorý je bezkonkurenčný vo svojej jednoduchosti. Je tak ľahko programovateľný, že prakticky nepotrebujete uživateľskú príručku-nie je to zložitejšie ako nastaviť digitálne hodinky.

Regulátory

Ventily

Poskytuje v programe alternatívu periodicity regenerácie na siedmi deň alebo v rozmedzi 0 – 99 dní. LOGIX 740 sa môže použiť buď ako zmäkčovač alebo ako filter s nastasviteľným časom spätného preplachu. Tento regulátor je určený pre domácnosti a malé komerčné aplikácie.

Je jednoduchý ekonomický model , ktorý aktivuje regeneráciu na základe pretečeného objemu. Obsahuje jednoduché programovanie s prvokom variabilnej rezervy a schopnosťou meniť čas regenerácie. Je určený pre domácnosti a malé komerčné aplikácie.

Bol zdokonalený pre priemyselné aplikácie. Ponúka plne programovateľný čas cyklu, ako aj programovateľný výstupný signál kapacity a prvok „MaintenanceInterval“ interval údržby. Pracuje na všetkých ventiloch od ¾“ do 6“ AquaMatic.

Splní vaše najnáročnenjšie požiadavky. Má plne programovateľný čas cyklu, prepojenie dvoch tankov, reguláciu systému „Twin alternating“, reguláciu paralelneho systému Duplex a Triplex a programovateľný výstupný signál.

gadgetPoskytuje prietok do 3,4 m3/h. Materiál ventilu je vláknami zosilnený polymér, ktorý je odolný voči korózii a je stabilný voči UV žiareniu. Pre efektívnu úpravu vody je možnosť nastavenia počtu cyklov (5 alebo 8). Pre zmäkčovač je možné použiť tank o priemere 14“ max a pre filter tank o priemer 10“ max. Z riadiacej jednotky je možné stiahnuť údaje o historii . Ventil je vhodný pre jeden tank alebo viac tankov.

gadgetPoskytuje prietok do 5,7 m3/h. Materiál ventilu je vláknami zosilnený polymér, ktorý je odolný voči korózii a je stabilný voči UV žiareniu. Pre efektívnu úpravu vody je možnosť nastavenia počtu cyklov (5 alebo 8). Pre zmäkčovač je možné použiť tank o priemere 21“ max a pre filter tank o priemer 15“ max. Z riadiacej jednotky je možné stiahnuť údaje o histórii ventilu. Ventil je vhodný pre jeden tank alebo viac tankov. Je navrhnutý tak aby ΔP pri servisnom prietoku a pri spätnom preplachu bolo čo najnižšie, (Cv=6,5 , Cv=4).

gadgetPoskytuje prietok do 17, 3 m3/h. Je riešený tak, aby spätné preplachy boli ekvivalentné prevádzkový prietokom. Má ľahkú konštrukciu, inštaluje sa zhora, čo umožňuje ľahkú manipuláciu. Vyznačuje sa jednoduchou stavebnicovou konštrukciou, pričom všetky ovládacie prvky sa nachádzajú v jednej kazete. Pre presné určenie pozície cyklu ma k dispozícii optický senzor. Pre efektívnu úpravu vody je možnosť nastavenia počtu cyklov (3 alebo 5). Jak pre zmäkčovač tak aj pre filter je možné použiť tank o priemere 36“ max. Materiál ventilu je vláknami zosilnený polymér, ktorý je odolný voči korózii a je stabilný voči UV žiareniu.

gadgetSystémy s AquaMatic ventilmi poskytujú inovatívne riešenie pre komerčné a priemyselné aplikácie. Sú kľúčovými komponentami pre systémy, ktoré zlepšujú vodu, koncentrujú odpad a umožňujú aby sa čistá voda mohla recyklovať alebo vrátiť do recipientu. Servisné prietoky sú od 18 m3/h po 295 m3/h.

Potrebujete viac informácii? Neváhajte nám napísať here.

Close Menu