Membránový bioreaktor MBR

schema-mbr

Membránový bioreaktor MBR

Membránový bioreaktor je technológia čistenia odpadových vôd, ktorá kombinuje membránovú filtráciu s biologickým čistením s aktivovaným kalom. Vďaka veľkosti pórov až do 0,1 μm vie MBR produkovať vysokokvalitný odtok z ČOV. Tejto technológii sa venuje stále viac pozornosti vďaka vysokej účinnosti odstraňovania znečisťujúcich látok, úspore miesta a menšej produkcii kalu. Membránová filtrácia zaisťuje úplné zachytenie mikroorganizmov v bioreaktore, čo umožňuje lepšiu kontrolu nad biologickými reakciami a úpravou podmienok mikroorganizmov v aktivácii.

využitie

Počet inštalácií vo svete neustále narastá. Medzičasom najväčšia inštalovaná čistiareň odpadových vôd je inštalovaná v Štokholme s priemerným výkonom 535 680 m³/d (max. denný prietok 864 000 m³/d). Membránový Bioreaktor nachádza uplatnenie či už pri čistení komunálnych alebo priemyselných odpadových vôd. Keďže kvalitou presahuje požadované limity, je možné vyčistenú vodu opätovne využiť či už pri závlahách alebo v priemysle na reverznú osmózu. 

Suspendované častice              <3 mg/L
BSK5                                           <5 mg/L
Amoniakálny dusík                    <1 mg/L
Celkový dusík                             <5 mg/L
Celkový fosfor                            <0.1-0.2 mg/L
Zákal                                           < 0.5 NTU SDI < 2 – 3

SYSTEMS

Naša spoločnosť zastupuje na Slovensku najväčšieho výrobcu membrán do membránového bioreaktoru. Okrem projektu či dodania technológie taktiež dávame garanciu na parametre, ktoré pri dodaní definujeme. Naša spoločnosť CHEZAR spol. s r.o. poskytuje okrem dodávky náhradných dielov aj pozáručný servis.

Close Menu