Municipal water

Naše pokrokové technológie úpravy vody spĺňajú požadované štandardy vyčistenej vody, a to z rôznych zdrojov, vrátane podzemnej či povrchovej vody. Naše riešenia sú cenovo výhodné, znižujú náklady na prácu, energie a čistiace chemikálie, pričom odstraňujú zákal, nerozpustné látky, vírusy, baktérie či kovy. 

UF Systémy

UF Systémy

Membránové ultrafiltračné zariadenia slúžia na výrobu čistej a bezpečnej vody pre komunálne a priemyselné účely. Tieto systémy sú dodávané na kľúč, kombinujú efektivitu procesu a zvýšenúflexibilitu pri širokej produkcii od 50 – 100 000 m3/d. Sú navrhované pre nové inštalácie ako aj pre modernizáciu existujúcich systémov.

RO systémy

Systémy vytvárajú silný tlakový gradient na prenos vody cez polopriepustnú membránu. V tomto procese sú soli a ďalšie väčšie molekuly zanechané v koncentrovanom prúde, zatiaľ čo sa produkuje prúd vyčisteného permeátu. Reverzná osmóza nachádza uplatnenie nielen pri výrobe procesnej ultračistej vody ale aj v potravinárstve, zdravotníctve či farmácii. CHEZAR ponúka taktiež kompletné systémy, ktoré integrujú elektrodionizáciu (EDI) alebo ultrafiltráciu (UF).

RO systémy
EDI

EDI Systémy

Technológia elektrodeionizácie (EDI) odstraňuje zvyšky solí
a ionizovateľných prvkov (oxid uhličitý, oxid kremičitý, amoniak či bór. Systémy EDI pracujú bez chemikálií, dosahujú až 97 % výťažnosť, pričom spotrebúvajú iba elektrinu. Sú ideálne pre výrobu ultračistej vody pre energetický, potravinársky či farmaceutický priemysel, ako aj pri výrobe polovodičov a mikroelektroniky.

Softeners

Zmäkčovacie jednotky slúžia na odstránenie nežiadúceho vápnika a horčíka. Tieto systémy sa využívajú ako samostatné jednotky pri výrobe zmäkčenej vody alebo ako systémy predúpravi pre reverznú osmózu. Spoločnosť CHEZAR spol s r.o. okrem inštalácie systémov zabezpečuje  aj záručný a pozáručný servis.

Zmakcovac

MBR

Membránový bioreaktor je kombináciou membránovej technológie, akou je mikrofiltrácia či ultrafiltrácia, s procesom biologického čistenia odpadových vôd. Táto nová technológia zaznamenávav posledných rokoch enormný nárast nových inštalácii po svete.

Close Menu