RO systémy

Reverzná osmóza

Reverzná osmóza (RO) je proces čistenia vody, ktorý pomocou čiastočne priepustnej membrány oddeľuje ióny, nežiaduce molekuly a iné polutanty , ktoré sa nachádzajú vo vode a iných tekutinách. Pri tomto separačnom procese je hnacou silou tlak. Reverzná osmóza dokáže z vody odstrániť mnoho druhov rozpustených látok. Je stopercetnou barierou pre baktérie a zachytáva aj iné látky a preto sa používa jednak v priemyselných procesoch, ale aj pri výrobe pitnej vody. Prúd vstupujúci do reverznej osmózy sa rozdelí na permeát, teda vyčistenú vodu a koncentrát (zakoncentrované ióny a iné prvky). V závislosti od aplikácie pracujú reverzné osmózy z rôznou výťažnosťou 50-85%.

Využitie

Reverzná osmóza nachádza uplatnenie nielen pri výrobe čistej vody, ale taktiež na zakoncentrovávanie rôznych kvapalín. Jedná sa napríklad o zakoncentrovanie srvátky, zakoncentrovanie ovocných štiav alebo zakoncentrovanie priesakových odpadových vôd zo skládok odpadov.

  • výroba vody do sýtených a nesýtených nápojov
  • zakoncentrovanie srvátky pre šetrenie nákladov
  • zakoncentrovanie vínneho muštu
  • zakoncentrovanie cukrov
  • výroba ultračistej vody
  • výroba ultračistej vody
  • výroba dialyzačnej vody
  • výroba ultračistej vody pre sterilizáciu
  • zakoncentrovanie kontaminantov
  • recyklácia kondenzátových vôd

zakoncentrovanie priesakových odpadových vôd

table

SYSTEMS

Naše reverzne-osmotické zariadenia na výrobu procesnej a komunálnej vody pre brakické, morské či procesné vody nachádzajú uplatnenie v celom spektre priemyslu. Pred RO systémy je možné použiť ako stupeň predčistenia ultrafiltračné UF systémy. V prípade výroby ultračistej vody sa využíva na dočistenie moderná techológia EDI Zariadenia dodávame ako kompletné systémy, vopred pripravené, štandardizované alebo podľa potrieb zákazníka naprojektované. Tieto systémy spĺňajú prísne požiadavky na filtráciu vody, šetria peniaze a zaisťujú spoľahlivosť.

Naša spoločnosť CHEZAR spol. s r.o. poskytuje okrem dodávky náhradných dielov aj pozáručný servis.

Close Menu