EDI systémy

Electrodeionization

Technológia elektrodeionizácie (EDI) je proces na oddelenie rozpustených iónov od čistej vody. Na deionizáciu tento proces využíva membrány a elektrický prúd. V porovnaní s reverznou osmózou je hnacia sila jednosmerný prúd a nie zvýšený tlak. Elektordeionizácia sa najčastejšie využíva ako stupeň dočistenia za reverznou osmózou. Kvalita permeátu za EDI dosahuje podstatne nižšie hodnoty vodivosti a to pod 0.1 μS/cm.

Membrány pri EDI sú uložené v kompaktných stackoch so životnosťou v priemere desať rokov. Voda je vedená medzi anódou (kladná elektróda) a katódou (záporná elektróda). Iontovo selektívne membrány umožňujú oddelenie kladných iónov od vody smerom k zápornej elektróde a záporných iónov smerom ku kladnej elektróde. Výsledkom je vysoko čistá deionizovaná voda. EDI postupne nahrádza Ionomeničové systémy, pri ktorých sa spotrebúva veľké množstvo kyselín a lúhov pri regenerácii živice. EDI pracuje s výťažnosťou 90-95%. Prúd vstupujúci na EDI sa rozdelí na permeát, teda vyčistenú vodu a koncentrát (zakoncentrované ión).

AEM – aniónovo selektívna membrána, CEM- je katiónovo selektívna membrána, BP – bipolárna membrána.

Využitie

Elektordeionizácia v posledných rokoch nahrádza Ionomeničové systémy, ktoré zaťažujú odpadové vody pri regeneráciach silnými kyselinami a lúhmi. EDI vyrába vysokokvalitnú vodu s odporom aj 18,2 MΩ (0,05 μS/cm), prakticky nevodivú vodu. Využíva sa preto najmä pri výrobe elektroniky, vo farmaceutickom a energetickom priemysle.

SYSTEMS

Elektordeionizačné systémy sa využívajú ako stupeň dočistenia za systémami reverzných osmôz. Naša spoločnosť tieto zariadenia dodáva ako kompletné systémy, ktoré taktiež inštalujeme na miesto použitia.

Potrebujete viac informácii? Neváhajte nám napísať here.

Potrebujete viac informácii? Neváhajte nám napísať here.

Close Menu