úprava vína

MIKROFILTRÁCIA

ON/OFF systémy sú navrhované pre menšie objemy, stredné alebo veľké objemy sú buď semiautomatizované alebo plne automatiovanét. Vďaka použitým membránam vyvinutým výlučne na klarifikáciu, si víno zachováva svoju chuť, farbu arómu ako aj obsah látok.

Pri návrhoch zariadení sa vychádza z potrieb zákazníka, je možné nadimenzovať manuálne riadené zariadenie aj pre prietoky cca. 500L/h. Spoločnosť CHEZAR ponúka cross flow mikrofiltráciu aj na zapožičanie.

Medzi najväčšie výhody použitia mikrofiltrácie patrí veľká úspora času, energie a nákladov. Používa sa ako náhrada za filtráciu na kremelíne, zjednodušuje a urýchľuje proces filtrácie. 

Opis technológie

Mikrofiltrácia je spôsob filtrácie, pri ktorom je možné oddeliť suspendované častice vo veľkosti 0.1 – 10 μm (kvasinky 3 – 10 μm) pomocou špeciálnych membrán. 

Mikrofiltrácia sa najčastejšie používa:

  • pri odstránení zákalu, častíc a kvasiniek z vína po skončení kvasného procesu
  • na zastavenie kvasného procesu, čo umožňuje produkciu vína s nižším obsahom alkoholu a vyšším obsahom cukru
  • na oddialenie začiatku kvasného procesu vďaka odstráneniu kvasiniek z muštu
  • ako prevencia znehodnotenia vína kvasinkami rodu Brettanomyces
Close Menu