ODPADOVÁ VODA

Komplexné riešenia pre priemyselnú a komunálnu odpadovú vodu. Naše membránové bioreaktory a terciárne systémy spĺňajú požiadavky na vypustenie do recipienta a na opätovné využitie. 

POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL

Rôzne aplikácie s využitím membrán pre mliekarne alebo nápojárský priemysel.

Úprava povrchovej a podzemnej vody na pitnú vodu, výroba ultračistej vody pre laboratória, nemocnice, kotolne, elektrotechnický a farmaceutický priemysel.

úprava vína

Využitím cross flow mikrofiltrácie odstraňujeme kvasinky na zastavenie kvasného procesu. Víno sa tak klarifikuje pričom si zachováva svoju chuť, farbu, arómu ako aj obsah alkoholu.

ŤAŽKÝ PRIEMYSEL

Naše technológie majú uplatnenie v celom spektre priemyslu. Selektívna separácia zložiek alebo regenerácia, zakoncentrovávanie a klarifikácia priemyselných kvapalín, či regenerácia kyselín a zásad. To všetko a oveľa viac.

LIFE SCIENCE

Úspešná náhrada kovenčných metód membránovou separáciou pre farmaceutický priemysel a biotoechnológie.

KTL

Optimalizácia systému kataforeického lakovania pomocou membránovej technológie. Vyššia kvality farby, menej chemikálií a šetrenie finančných nákladov.

previous arrow
next arrow
Slider

ODPADOVÁ VODA

Komplexné riešenia pre priemyselnú a komunálnu odpadovú vodu. Naše membránové bioreaktory a terciárne systémy spĺňajú požiadavky na vypustenie do recipienta a na opätovné využitie. 

POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL

Rôzne aplikácie s využitím membrán pre mliekarne alebo nápojárský priemysel.

ÚPRAVA VODY

Úprava povrchovej a podzemnej vody na pitnú vodu, výroba ultračistej vody pre laboratória, nemocnice, kotolne, elektrotechnický a farmaceutický priemysel.

ÚPRAVA VÍNA

Využitím cross flow mikrofiltrácie odstraňujeme kvasinky na zastavenie kvasného procesu. Víno sa tak klarifikuje pričom si zachováva svoju chuť, farbu, arómu ako aj obsah alkoholu.

ŤAŽKÝ PRIEMYSEL

Naše technológie majú uplatnenie v celom spektre priemyslu. Selektívna separácia zložiek alebo regenerácia, zakoncentrovávanie a klarifikácia priemyselných kvapalín, či regenerácia kyselín a zásad. To všetko a oveľa viac.

LIFE SCIENCE

Úspešná náhrada kovenčných metód membránovou separáciou pre farmaceutický priemysel a biotoechnológie.

KTL

Optimalizácia systému kataforeického lakovania pomocou membránovej technológie. Vyššia kvality farby, menej chemikálií a šetrenie finančných nákladov.

Close Menu