ťažký priemysel

KTL-square

Optimalizácia systému kataforeického lakovania pomocou membránovej technológie. Vyššia kvalita náteru, menej chemikálií a šetrenie finančných nákladov.

Vďaka ultrafiltracií sa opätovne využívajú niektoré priemyselné kvapaliny (odmasťovacie kvapaliny, nemrznúce zmesy, atď.) alebo potravinárske kvapaliny (lák).

Membrány odolné voči vysokým teplotám (70°C) v celom rozsahu pH (0-14) schopné recyklovať zásadité a kyslé roztoky. Systémy  vhodné okrem papierenského priemyslu aj pre textilný, farmaceutický, petrochemický a potravinársky priemysel. 

Close Menu