Emulzie

Chemické emulzie sú rozpustené tukové kvapôčky s priemerom menším ako 1 μm.  Keďže tieto emulzie nemôžu byť vypúšťané priamo  do kanalizácia a na čistiareň odpadových vôd, je nutné ich separovať a následne pomocou chemikálii zrážať. Ultrafiltračná membrána so špeciálne upraveným povrchom tieto emulgované tuky separuje a koncentruje do menších objemov. Naše zariadenia našli uplatnenie či už v potravinárskom priemysle alebo strojárskom priemysle, ktorý využíva na opracovávanie kovov rezné emulzie. 

 

Strojársky priemysel - regenerácia odmasťovacích kvapalín

Pomocou našich membránových technológii odstraňujeme tieto rozpustené tukové častice. V koncentráte sa nachádza zakoncentrovaná emulzia, ktorej zneškodnenie je vďaka podstatne nižšiemu objemu výrazne  lacnejšia. Na druhej strane prechádza membránou regenerovaná kvapalina, ktorá je zbavená tukových kvapôčok a je možné ju opätovne využívať v procese. Kvapaliny, ktoré sú znehodnocované chemickými emulziami sú napríklad odmasťovacie kvapaliny alebo nemrznúce chladiace kvapaliny na báze etylénglykolu.

Potravinársky priemysel

V mnohých prípadoch emulzie znehodnocujú procesné kvapaliny a v tomto prípade je finančne náročné tieto kvapaliny vymieňať. Pomocou našich membránových technológii odstraňujeme tieto rozpustené tukové častice. V koncentráte sa nachádza zakoncentrovaná emulzia, ktorej zneškodnenie je vďaka podstatne nižšiemu objemu výrazne  lacnejšia. Na druhej strane prechádza membránou regenerovaná kvapalina, ktorá je zbavená tukových kvapôčok a je možné ju opätovne využívať v procese. Kvapaliny, ktoré sú znehodnocované chemickými emulziami sú napríklad odmasťovacie kvapaliny alebo nemrznúce chladiace kvapaliny na báze etylénglykolu.

Regenerácia odmasťovacích kvapalín/nemrznúcich zmesí

V mnohých prípadoch emulzie znehodnocujú procesné kvapaliny a v tomto prípade je finančne náročné tieto kvapaliny vymieňať. Pomocou našich membránových technológii odstraňujeme tieto rozpustené tukové častice. V koncentráte sa nachádza zakoncentrovaná emulzia, ktorej zneškodnenie je vďaka podstatne nižšiemu objemu výrazne  lacnejšia. Na druhej strane prechádza membránou regenerovaná kvapalina, ktorá je zbavená tukových kvapôčok a je možné ju opätovne využívať v procese. Kvapaliny, ktoré sú znehodnocované chemickými emulziami sú napríklad odmasťovacie kvapaliny alebo nemrznúce chladiace kvapaliny na báze etylénglykolu.

Close Menu