Svet membránovej filtrácie

Membránová technológia robí náš svet čistejším. Stáva sa kľúčovým hráčom pri výrobách kvalitnejších produktov, pri separácii nečistôt a zároveň rieši nastávajúci globálny problém s nedostatkom vody

Životné prostredie

Separačný proces, ktorý si nevyžaduje termickú energiu. Membrány šetria prírodné zdroje a tvoria bariéru nebezpečným látkam.

Úspora financií

Membránové technológie ponúkajú ekonomické riešenie oproti klasickým separačným procesom.

Kvalita produktov

Pomocou membránovej technológie čistíme a zakoncentrovávame kvapaliny naprieč celým spektrom priemyselných závodov.

Membránové zariadenia

Naše membránové zariadenia nie sú žiadne kópie. Všetky zariadenia navrhujeme a dizajnujeme podľa potreby našich zákazníkov. Sú konštruované pre jednoduchú obsluhu, dlhú životnosť a vďaka kompaktnosti šetria priestor. Používame najkvalitnejšie membrány na trhu a preto naše riešenia pracujú optimálne.  

Close Menu